Pszichoterápia

A pszichoterápia „lélekgyógyászat”, mely lélektani módszerekkel dolgozik, célja, hogy élmény szinten tudja elérni azt a szintű változását a személyiségnek, amelyet az egyén igényel ahhoz, hogy nehézségeit illetve problémáit le tudja küzdeni. Eszközeit tekintve nagyon sokféle lehet, kategóriák szerint megkülönböztetünk mélylélektani (analitikus, analitikusan orientált, dinamikus) terápiákat, viselkedés és kognitív terápiákat (főleg a viselkedésre, a tanulásra, tipikus gondolkodási hibákra helyezi a hangsúlyt), személyközpontú terápiákat (itt az ember egésze van a középpontban, csak őt tartják kompetensnek saját élete irányításában, fontos a megértés, az elfogadás és a hiteles visszajelzés), valamit olyan sajátos eszközöket alkalmazó módszerek, mint hipnoterápia, az NLP, a gestalt terápia, a sorskönyv analízis vagy az integratív pszichoterápia.

Arról, hogy melyik új módszer fogadható el pszichoterápiaként, állandó vita folyik. Munkám során nem köteleződtem el egyik irányzat mellett sem, igyekszem állandóan bővíteni eszköztáramat és lehetőség szerint olyan eszközöket alkalmazni, melyek a kliens állapotának, személyes jellemzőinek, érzékenységének legjobban megfelel.

A pszichoterápia formáit tekintve résztvevők szerint megkülönböztetünk egyéni (felnőtt vagy gyerek), csoportos-, család- és párterápiát. Az egyéni terápiában természetesen négyszemközti munka  zajlik a klienssel.

A csoportos pszichoterápia vagy csoportterápia 6-8 személytől 14-16 személlyel foglalkozik egyszerre, egy vagy két csoportvezetővel, ideálisnak a 12 fős csoportot tartják, azonban eredményesség szempontjából sokkal fontosabb a csoportvezető hatékonysága, képzettsége, készségei. A csoport szerveződhet egy konkrét probléma köré (rehabilitáció, gyereknevelés, kamaszkori problémák, kapcsolati problémák, stb.) vagy lehet általánosabb célja, mint például az önismeret.

A pszichoterápia egy másik formája a családterápia,  a családot egy élő rendszernek tekinti, melyben a rendszer minden tagja egyforma fontossággal van jelen még akkor is ha látszólag ez nem így van ezért annak minden tagja jelen kell legyen. Rendszer szintű problémákra fókuszál (kommunikáció, kötődési mintázatok, kapcsolati hálózat, rendszer szintű játszmák, a szabályrendszer milyensége) és ezen szinten is történik a beavatkozás.

A párterápia a kapcsolatra fókuszál attól függetlenül, hogy vannak-e gyerekek vagy sem, hogy együtt élnek vagy sem, minden esetben célja, fogy a felek kapcsolata az általuk kívánt szintet elérje. Feltétele, hogy mindketten akarják, hogy változzon a kapcsolat, hogy legyen egy közös cél, amiért változni akarnak. Van amikor kevesebb konfliktust szeretnének, van amikor több közös időt és van amikor indulatmentes kommunikációt válás után a gyerekek érdekében.