Pszichológus

A pszichológus képzettsége szerint egyaránt foglalkozhat pszichoterápiával, tanácsadással, szervezetfejlesztéssel, vezetői tanácsadással (pl. coaching), munkapszichológiával, stb. Sok pszichológus foglalkozik kutatással például a korábban említett területeken, de más gyakran kutatott területe lehet a pszichológusnak a társadalom lélektan, az iskola- és óvodapszichológia, vagy olyan határtudományok, mint a neuropszichológia, gyógypedagógiai pszichológia, pszicholingvisztika, környezetpszichológia, reklámpszichológia, sportpszichológia, stb.

A pszichológus nem orvos, nem ír fel gyógyszereket, a pszichoterápia a különböző technikák által kidolgozott eszközöket használja, mint az EMDR, imagináció, a relaxáció, a hipnózis, stb. Legfontosabb eszköze mégis a beszélgetés, pontosabban a beszélgetés során megfogalmazott élmények újra átélése, amelyek ezáltal befogadhatóvá, integrálhatóvá válnak.

A pszichológus csak annak tud segíteni, aki változni akar, annyit lehet egy terápiából kivenni, amennyit a kliens abba bele is tesz. A pszichológus dolga kliensét kísérni és segíteni tapasztalatával, tudásával, érzelmeivel, hitelességével  a változás útján, azokkal az eszközökkel, melyeket saját és kliense személyisége alapján legjobban használni tud.